·         دانشجویان در هر نیمسال می­توانند بین 8 تا 14 واحد درسی انتخاب نمایند.

·         حداقل نمره قبولی در هر درس در دوره کارشناسی ارشد 12 است.

·         دروس جبرانی باید در نیمسالهای اول و دوم تحصیلی اخذ و پاس گردد و نمره دروس جبرانی در کارنامه دانشجو، جداگانه ثبت می­شود، اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات منظور نمی­شود.

·         غیبت غیرموجه در هر جلسه امتحانی موجب درج نمره صفر در درس مربوطه می­شود و در صورت موجه بودن غیبت از طرف دانشگاه درس مزبور حذف می­گردد.

·         معدل ترمي پايين تر از 14 مشروط محسوب مي گردد. دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته در صورت دوبار مشروط شدن از ادامه تحصیل محروم خواهند بود.

·         دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته فقط از یک نیمسال مرخصی تحصیلی می­توانند استفاده کنند.

·         اگر طول دوره تحصیل کارشناسی ارشد بیش از 3 سال (6 ترم) طول بکشد. دانشجو باید قبل از شروع ترم بعد از طريق آموزش تحصيلات تكميلي براي اخذ مجوز از كمسيون موارد خاص  دانشگاه اقدام نمايد.

·         دانشجویانی که پس از گذراندن تمام دروس دوره نتوانند حداقل نمره میانگین کل 14 را کسب نمایند و در صورت عدم اتمام سنوات تحصیلی، می­توانند تا 16 واحد از دروسی را که در آنها نمره کمتر از 14 گرفته ­اند را فقط در یک نیمسال تکرار و در صورت جبران نمره میانگین کل، فارغ­ التحصیل شوند. دانشجویانی که نتوانند از این فرصت استفاده کنند از ادامه تحصیل محروم مانده و مدرکی دریافت نخواهند نمود.

·         دانشجویانی که دروس وصایا حضرت امام و آشنایی با کامپیوتر را در مقطع کارشناسی يا پايين تر نگذرانده باشند باید این دروس را در ترم دوم انتخاب کنند.

·         حداقل دوره تحصيل در دوره كارشناسي ارشد دو سال (چهارم ترم) مي باشد. بنابراين در صورتي كه دانشجو در طول سه ترم واحدهاي درسي خود را به اتمام برساند در ترم چهارم تنها واحد پايان نامه خود را انتخاب مي نمايد.

در صورتي كه براي ترم چهارم فقط  واحد پايان نامه باقي بماند،  تنها نصف شهريه ثابت به همراه شهريه متغير پايان نامه توسط دانشجو پرداخت مي گردد. اما حتي اگر يك واحد باقيمانده وجود داشته باشد بايستي همراه با انتخاب پايان نامه شهريه ثابت به طور كامل پرداخت گردد. همچنين براي  تمديد پايان نامه بدون واحد درسي باقيمانده در ترم هاي بعد فقط نصف شهريه ثابت  پرداخت مي گردد.

·         قبل از دفاع از پایان­ نامه، نمره قبولی کلیه دروس باید در کارنامه ثبت شده باشد.

دانشجو حداقل پس از 6 ماه از تاريخ تصويب پروپوزال پايان نامه در گروه مربوطه مي تواند نسبت به برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه خود از طريق امور پايان نامه اقدام نمايد.


 

نوشته شده توسط اداره تحصیلات تکمیلی  | لینک ثابت |